Հաշվետվություններ

Բյուջետային ծախսերի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվությունների փաթեթ
հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին
դեբիտորներ
դրամական հոսքեր
շեղումներ

Հաշվետվություն 01.01.2019-01.04.2019թ ժամանակահատվածի համար
Հաշվետվություն 1
Դեբիտոր
Շեղումներ
Հոսքեր

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին (01.01.2018թ-01.01.2019թ ժամանակահատվածի համար)
Հաշվետվություն ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին (01.01.2018թ-01.01.2019թ ժամանակահատվածի համար)

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.01.2018թ — 01.10.2018թ ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին
/01.01.2018-01.10.2018թ ժամանակահատվածի համար/

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
/01.01.2018-01.10.2018թ ժամանակահատվածի համար/

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին
1-ին եռամսյակի ժամանակահատվածի համար

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին
2-րդ եռամսյակի ժամանակահատվածի համար

2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն 2018

2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն ֆինանսական շեղումների մասին

2018 թվականի տարեկան նախահաշիվ հանրակրթական

ներառական

2017 թվականի տարեկան շեղումներ

2018 թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակը /18.12.2017թ/

Հաշվետվություն տարեսկիզբ
Հաշվետվություն նախահաշիվ-տարեսկիզբ ճշտված
Հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ
Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ
Հաշվետվություն տարեվերջ

Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
Հաշվետվություն շեղումների մասին
Հաստիքացուցակ 2017
Հաստիքացուցակ ներառական 2017Նախահաշիվ 2017
Նախահաշիվ2017 ներառական
Հաստիքացուցակ ներառական 2017
Նախահաշիվ 2017

2017թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություններ2017 թվականի 2-րդ եռամյակի հաշվետվություն
2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

2017թ 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ /13.11.2017թ./

2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն